Rờ Le Nhiệt LR9F, LR9G Relay nhiệt điện tử LR9F, LR9G với chức năng cảnh báo bên trong bảo vệ động cơ từ 18.5 -315kW