XiLanh khí nén SMC (MHL2)

Xi lanh khí dòng MHL2: Xi lanh kẹp song song, loại kẹp rộng, hai tác động. Hành trình dài, lực kẹp lớn do sử dụng 2 piston để tác động, thiết kế nhỏ gọn, cảm biến có thể gắn trên thân.

  • Kích thước nòng (mm): 10, 16, 20, 25, 32, 40.
  • Lưu chất: Khí.
  • Áp suất hoạt động: 0.15 MPa đến 0.6 MPa.
  • Nhiệt độ lưu chất và môi trường: – 10 đến 60°C.
  • Độ chính xác: ±0.1.
  • Lực kẹp ( tại 0.5 MPa): 14N đến 396N.